Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Bečovský zámek

  Bečovský zámek připravil na závěr sezóny lampionovou slavnost i prohlídku pro děti. Technické zajištění unikátního vyvrcholení celé akce se ujala společnost STRIX Chomutov, a.s.

  (04.11.2014)

  Velká cena Chomutova opět přilákala nejlepší plavce ČR

  STRIXáci zvítězili a získali v druhém ročníku PRO AM štafety roční vlastnictví putovního poháru! Dva úseky plavali zástupci firmy a další úseky dva profesionálové.

  Chomutovský deník (02.10.2014)

  Horolezci opravují sloupský hrad, kde se loni utrhl kus zdi

  Zastupitelstvo obce vybíralo firmu na opravy ze tří dodavatelů. Vyhrála chomutovská firma, která se specializuje na zebezpečování skalních masívů. V minulém roce prováděli náročné práce například při sanaci skal v labské soutěsce poblíž Velkých Žernosek na Litoměřicku nebo zabezpečení známé přírodní památky Granátová skála jihočeském Táboře.

  Deník Českolipsko (31.05.2014)

  Tiské stěny ochrání dubové trámy

  Tisá - Z trámů vzniknou přepážky, které zabrání erozi skal. Přijde to na 4 miliony korun. Na sto dvacet dubových trámů o sto kilogramech váhy a desítky pískovcových kvádrů o váze přes padesát kilo. To musejí naši kluci Strixáci na vlastních zádech odnést do Tiských stěn. V příštích třech měsících tady pak vybudují přepážky, jež mají zabránit dešťové vodě splavovat písek od úpatí skal. Kvůli tomu by se totiž nakonec mohly i některé stěny zřítit.

   

  http://www.tisa.cz/napsali-o-nas/d-107997/p1=3645

  Deník CZ (06.05.2014)
  Další fotky

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.