Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Balvany už Hřensko neohrozí, chytí je plot

  "Specialisté" postavili záchytnou dynamickou bariéru, která zachytí kameny až do 10tun. :-D

  Balvany už Hřensko neohrozí...

  Mladá Fronta Dnes (26.10.2015)

  Sponzorský dar hasičům

  Zátěžové ploty nad Hřenskem - práce je velmi složitá, nebezpečná a fyzicky náročná asi není potřeba psát...

  Strixáci jsi vyměnili cenné zkušenosti o práci na lanech s hasiči a obdarovali je lezeckým materiálem.

  Zpravodaj Hřenska a Mezné (03.07.2015)

  V Hřensku rostou obří bariéry, jež obec chrání před padajícím kamením

  MLADÁ FRONTA DNES (11.02.2015)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.