Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodSponzorujeme

Sponzorská činnost

Partnery pro realizaci sponzorských akcí si vybíráme sami dle vlastního uvážení, zejména v oblasti sportovních aktivit mládeže a finančně nelukrativních a přehlížených sportovních odvětvích. Nespolupracujeme žádným sponzorským způsobem s vládními ani nevládními humanitárními organizacemi, jelikož míníme, že tato pomoc potřebným je úkolem státu, jemuž také odvádíme nemalé daně. V případě společenské nutnosti se však takovéto spolupráci nebráníme, ale pomoc poskytujeme výslovně cílenou, bez spolupráce s nadacemi, kde není záruka, že poskytnuté prostředky nenaleznou svůj cíl.

Výběr v minulosti provedených sponzorství v oblasti sport:

 • Poděkování za podporu našemu sdružení, dětskému táboru Roželov 2015

  Dobrý den,

  dovolte mi jménem občanského sdružení JETY98 poděkovat Vám i vašim kolegům za pochopení, se kterým jste podpořili náš letní dětský tábor v Roželově.

  Přijměte náš velký dík alespoň v podobě přiloženého obrázku.

  S pozdravem

  Ing. Martin Schejbal
  za občanské sdružení JETY98

  [fotogalerie]
 • Strix sponzoruje sport

  Velká cena Chomutova opět přilákala nejlepší plavce ČR a STRIX Chomutov, a.s. byla jedním ze sponzorů.

  [fotogalerie]
 • STRIX TEAM v exhibiční plavecké štafetě

  Jsme rádi, že sponzorujeme a zárověň se zúčastňujeme. V sobotu 28. září se u příležitosti 30tého ročníku Velké ceny Chomutova konala první exhibiční plavecká štafeta družstev složených z profesionálů a amatérů.

 • Jirkovská atletická liga 2013

  Poděkování STRIXákům za spolupráci od pořadatelů JIRKOVSKÉ ATLETICKÉ LIGY 2013. Pomohli jsme připravit první ročník atletických závodů pro veřejnost na úrovni, za kterou se nemusíme stydět a jsme na to patřičně hrdí :)

 • Dětský den v obci Místě

  Stalo se již pravidlem, že nás pravidelně každým rokem před Dětským dnem oslovují zástupci obce Místo s prosbou o prezentaci lezecké techniky. Příští rok se těšíme na Místeckém dětském dni opět nashledanou, desítky rozzářených dětských očí nám za to stojí.

 • STRIX CUP 2012

  STRIX Chomutov, a.s. organizuje jako součást vánočního veselí v závěru roku i oblíbený STRIXCAP, tedy druhý ročník vánočního turnaje v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo šest týmů a formou zápasů každý s každým se rozhodovalo o mistru STRIXCAPU pro rok 2012. "Kdo si hraje nezlobí"

 • Fotbalové utkání STRIX TEAM vs TJ Staré Sedlo

  V dne 6.8.2012 proběhlo přátelské utkání STRIX TEAM vs TJ Staré sedlo. Těsnou prohru s trénovanými borci okresního formátu nepovažujeme za prohru. Všichni si akci užili, jistě nebyla poslední.
   

 • Jirkovský crossmarathon 2012

  Poskytnutý sponzorský dar Klubu Krušnohorců, který byl využit pro odměňování účastníků sportovní akce "Jirkovský crossmarathon 2012" konaný dne 09.06.2012 v Jirkově. [fotogalerie]
 • STRIXCUP 2011

  V rámci programu vánoční besídky proběhl v městké sportovní hale první firemní turnaj v sálové kopané. Jelikož se turnaj shledal s pozitivním ohlasem, můžeme směle vyhlásit před příští besídkou druhý ročník.

 • ZŠ Bílina Za Chlumem 824

  Poskytnutý sponzorský dar ve výši 10.000 Kč byl použit na zakoupení odměn pro žáky, kteří se zúčatnili Festivalu netradičních sportů
 • Podpora činnosti sdružení Roztoč

  STRIX Chomutov, a.s., věnovala finanční dar na podporu činnosti sdružení Roztoč zejména na podporu kroužku žonglování a žonglérské skupiny Mix Trix.

 • Dar pro neurologické odd.

  Společnost STRIX Chomutov, a.s., darovala věcné dary pro sestavu neurologického oddělení KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.


   

 • SK Olymp Jirkov

  Sportem ku zdraví. Finanční podporou jsme pomohli v pořádání sportovních akcí a jsme za to rádi.

 • Honza Zabystřan (ZABY) - alpské lyžování

  Finanční podpora [fotogalerie]
 • Bílinský branball Cup 2007

  Turnaj základních škol - finančí příspěvek na pořádání turnuje.
 • TJ KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou

  Vzhledem k dlouhodobým pracem probíhajícím v Ledči nad Sázavou při sanaci místních skal, jsme se rozhodli k sponzorské spolupráci s nějakou místní sportovní organizací. Rozhodnutí padlo na TJ KOVOFINIŠ Ledeč nad Sázavou.
 • Karel Marek - vytvoření českého rekordu

  Velice rádi jsme se stali sponzory našeho kamaráda a a spolupracovníka Karla Marka, který dne 4. června 2006 dokázal odtáhnout na svém přirození vůz Nissan Patrol o hmotnosti 2280 kg do vzdálenosti 27 metrů za 1:06:68 min.
 • Sportovní klub národní házené Klášterec nad Ohří

  I v letošním roce pokračuje sponzorská spolupráce se Sportovním klubem národní házené Klášterec nad Ohří.
 • Město Chomutov

  Výstavba veřejné dětské cvičné lezecké stěny a její provozování.
 • ČTU Draci Roztoky u Prahy,

  Spolupráce v oblasti sportovního vybavení
 • Hokejový klub STRIX, šestá severozápadní liga neregistrovaných

  vybavení a financování
 • Expedice Kamčatka 2003

  Část vybavení
 • Extrem Team Chomutov

  materiální vybavení mladých sportovních lezců
 • Asociace TOM 1902 Chomutov

  financování, spoluorganizace a zapůjčení výstroje na Jarní turistické srazy na Hasištejně.
 • Sportovní oddíl STRIX Chomutov

  Parašutistický výcvik a seskoky
 • Asociace TOM 1902 Chomutov

  spolufinancování nočních turistických výsadků.
 • Mezinárodní mistrovství o nejsilnějšího muže České republiky

  vybavení soutěžícího Karla Marka ( 3. Místo )
 • Národní házená - Klášterec nad Ohří

  Podpora sportovního klubu.
 • Taxodium Chomutov

  Podpora turistického oddílu
 • Podpora ČTU oblast Velké Lucko

  Finanční podpora turitickému oddílu.
 • HC STRIX Chomutov

  hokejový klub

Výběr v minulosti provedených sponzorství v oblasti humanita:

 • Dárky pro dětské domovy

  Bylo nám potěšením, že jsme opět mohli potěšit děti z dětských domovů.

  [fotogalerie]
 • Pomoc na povodních

  Tradičně, jako při všech dosavadních povodních ani letos nezůstal STRIX stát stranou. V okolí řek Labe a Berounka, jsme poskytli techniku a pomoc ve vyklízecích pracích.

 • DSO Mikroregion Lesenská pláň

  STRIX Chomutov, a.s. věnovala finanční dar za účelem rozvoje Mikroregionu Lesenská pláň a jeho akcí.

 • Občanské sdružení Limity Kadaň

  Zabezpečení provozu a činnosti sdružení, vybavení prostor, nákup pomůcek a materiálů pro práci s dětmi a drobné kancelářské potřeby, naším finančním darem jsme k tomu aspoň trochu pomohli.

 • Den přátelství

  Poděkování od Základní školy v Klášterci nad Ohří, za sponzorské dárky na akci Den přátelství, která se uskutečnila 28.června 2012. Den přátelství je rozloučení se školním rokem pro celý vyšší stupeň naší školy a účastní se ho cca 250 žáků, učitelé, rodiče a bývalí žáci.

 • Den dětí v Boleboři

  STRIX TEAM pořádal v Boleboři Den dětí. Lanové centrum, čtyřkolky, střelba, jakož i spousta atrakcí pro ty nejmladší byly pocelý den v obležení zájemců. První ročník akce pořádané ve spolupráci s občanským sdružením DKH lze považovat za úspěšný.

 • Den dětí v obci Místo

  Díky dlouhodobé spolupráci a spelcializaci naší společnosti na výškové práce jsme byli přizváni jako jedni z aktérů na dětském dni v obci Místo u Chomutova. O atraktivnosti akce, kterou jsme dětem připravili nás neustále přesvědčovala fronta dychtivých dětí, které s nadšením sobě vlastním čekali na svoji dávku adrenalinu. Celý dětský den se velice povedl a věříme, že příští rok vzbudíme stejný zájem.

 • Chomutovský dětský nadační fond

  STRIX Chomutov, a.s. již po několikáté obdarovala finančním darem dětské oddělení chomutovské nemocnice.

 • Vánoční dárky pro dětský domov

  STRIX Chomutov, a.s. věnovala finanční dar na nákup vánočních dárků pro děti a ozdravný pobyt dětí. Jako každý rok jsme velmi potěšeni, že jsme mohli rozzářit světýlka štěstí v očích dětí Dětského domova ve Vysoké Peci.

 • Vánoční dárky pro dětský domov

  STRIX Chomutov, a.s., věnovala finanční dar na vánoční dárky pro děti z Dětského domova ve Vysoké Peci.

 • STRIX a nadace ZDRAVÍ DĚTEM

  Zástupci naší společnosti, která je tradičním sponzorem nadace ZDRAVÍ DĚTEM, se v pátek 27.8.2010 zůčastnili slavnostního předání kombinovaného vyhřívaného lůžka pro novorozence. Přístroj za 860 000,- Kč (700 000,- Kč z nadace Zdraví dětem a 160 000,- Kč z chomutovská nemocnice) předali zástupci nadace primáři chomutovského dětského oddělení MUDr. Krohovi. Vzhledem k tomu, že tuto formu sponzoringu považujeme za potřebnou, účelnou a transparentní, hodláme ve spolupráci i nadále pokračovat. D.D. [fotogalerie]
 • Pomoc STRIXU při povodních

  V současné době realizujeme stavby na několika místech České republiky. Povodně nás zastihly v Bílém Kostele na Liberecku a ve Hřensku. Ze stavby byla okamžitě uvolněna těžká technika i lidé pro pomoc postiženým. V následující dny jsme z našich zdrojů dále poskytli ještě centrály, odvlhčovače, nářadí a čisticí prostředky podle potřeby. Pomáhali jsme při všech předešlých povodních, pomáhali jsme zde a jsme připraveni pomoci i v případě další potřeby. Víme, že rychlá pomoc je nejúčinnější. Stejnou nabídku pomoci od nás obdržela i hejtmanka ústeckého kraje Jana Vaňhová, jako odpověď na její apel vyzývající ke spolupráci při pomoci postiženým. D.D. [fotogalerie]
 • Chomutovský dětský nadační fond

  Již druhým rokem jsme finančně podpořili Chomutovský dětský nadační fond.

 • ZDRAVÍ DĚTEM - Chomutovský dětský nadační fond

  Finanční příspěvek pro Chomutovský dětský nadační fond www.zdravidetem.cz. [fotogalerie]
 • Vybavili jsme africkou školu pro sirotky a chudé

  V minulých dnech se vrátil náš koloega Pavel Frandofer z africké Ugandy. Nedaleko města Paidha prováděl jiř třetí etapu prací na výstavbě tamější přehrady pro vodní elektrárnu. Po shlédnutí fotografií přivedezných z první etapy Pavlem Grunertem jsme rozhodli o potřebě nějaké pomoci. Jako vhodná byla vybrána materiální pomoc místní škole pro sirotky a chudé. Podmínky jsou podle našich představ o školách naprosto nepředstavitelné, více jak 100 dětí píšících klacíkem do hlíny na zemi a podobně. Zakoupili a předali jsme asi 100 kg sešitů, psacích potřeb a ostatních školních pomůcek. Jsme si vědomi, že se jedná o kapku v moři, která ničemu výrazně neprospěje. DD
 • Chomutovský dětský nadační fond

  Protože nám není lhostejné zdraví dětí, jsme rádi, že jsme přispěli na lékařské přístroje dětskému oddělení chomutovské nemocnice.

 • Záplavy v Čechách ,osada Radost , Černošice-Mokropsy

  Technická pomoc a oprava objektu pana Miroslava Obersteina
 • Záplavy na Moravě - Sedlec u Prahy, školka

  Školka pro mentálně postiženou mládež, pomoc ve formě poskytnutí desetičlenné pracovní čety na týden, včetně nákladního vozidla, techniky a motorových pil. Zaměření objektu a provedení revizí.
 • Záplavy na Moravě

  finanční dar
 • Výchovný ústav dětí a mládeže v Místě u Chomutova

  věcný dar, sady teplákových souprav a oděvů

Výběr v minulosti provedených sponzorství v oblasti záchrana památek:

 • Geologická exkurze

  Ve dnech 04 - 05.10. 2012, jsme byli požádáni o prezentaci a výklad sanací skal a svahů proti řícení. Prezentace proběhla v obci Loket na námi sanované lokalitě u silnice III/209. Na této lokalitě jsme mohli názorně ukázat nejen jednotlivé pracovní postupy při sanacích skal a svahů, ale i jednotlivé sanační materiály.

 • STRIX partnerem projektu KOTA 1000 - Julské Alpy

  V červnu a červenci dvě skupiny týmu KOTA 1000 prověřily revizními sestupy vstup KM48 Češko Brezno (druhý vchod do systému Brezno pod Velbom) na Kaninskich podi v Julských Alpách. Po 8 letech tak může tým KOTY 1000 obnovit další postupy v této nadějné lokalitě. Za STRIX reprezentoval Ondra Holý.

 • Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, p. o.

  Již několik měsíců se naše společnost spolupodílí na rekonstrukci Červeného Hrádku v Jirkově, velice rádi jsme proto přijali nabídku možnosti sponzorské spolupráce na rozvoji kulturních aktivit této památky. DD
 • Nadace na záchranu kostela ve Výsluní

  provizorní oprava vyhořelé střechy
 • Nadace na záchranu kostela ve Výsluní

  poskytnutí finančního daru
 • REKOM PRAHA a. r. o.

  spolupráce v oblasti stavebně technického průzkumu Karlova mostu v Praze - horolezecko potápěčský průzkum (společná akce za 1, - Kč)

Výběr v minulosti provedených sponzorství v oblasti společnost:

 • Herní prvky pro MŠ Písnička Krupka

  Dělá nám dobře radost dětí z MŠ Písnička Krupka, že jsme mohli přispět k pořízení herních prvků.


   

  [fotogalerie]
 • MASOPUST ROZTOKY 2013 a STRIXácká výpomoc

  Skupina sedmi zaměstnanců naší společnosti se v sobotu 9. února 2013 významnou měrou podílela na organizaci Masopustu v Roztokách u Prahy. Pracovníci STRIXu se zůčastnili masopustu jako pořadatelská služba, šli v čele a v závěru masopustního průvodu a v koordinaci s městskou a státní policií zajištovali regulaci dopravy.

 • Studenti v Českém Krumlově

  Ve středu 23.05.2012 jsme byli přizváni panem RnDr. Schröffelem z pražské ČVUT, Fakulty stavební, Katedry Geotechniky na jeden z cyklu terénních seminářů. Představili jsme jednotlivé materiály společnosti Maccaferri dodávané naším prostřednictvím na český trh, diskutovali o postupech a použitím sanačních materiálů a technologií v praxi. O tom, že naše informace padají na úrodnou půdu nás přesvědčil nejen ohlas, ale i fakt, že jsme se studenty a profesory při odpovídání na jejich otázky strávili téměř tři hodiny. Těšíme se na další setkání při terénních prezentacích.

 • STRIX na Mauritiusu

  S partnery na Mauritiusu probíhá spolupráce obvykle v oblasti řešení našich výzkumných úkolů. Tentokrát jsme však byli ke spolupráci přizváni my a to v oblasti, která nám není příliš blízká, v partnerství při organizaci mezinárodního knižního veletrhu. Naším přínosem bylo spolufinancování účasti "Star Guest" Aleny Ježkové, české spisovatelky literatury pro děti. D.D. [fotogalerie]
 • Letní dětské tábory

  Tradiční sponzorskou oblastí naší společnosti jsou aktivity spojené s mládeží. Během letošních prázdnin jsme přispěli " svojí troškou do mlýna " na organizaci letních dětských táborů odílům Světlušky a ČTU Draci Roztoky.
 • Světlušky 2005

  Podpora letnímu dětskému táboru

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.