13.08.2018

Sesuv železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - Hájek

Dne 14.4.2018 v odpoledních hodinách došlo k sesuvu železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - Hájek.

Rotačním sesuvem se dalo do pohybu cca 27 000 m3 materiálu i s kolejí a to v délce téměř 70 metrů.

Naší společnosti, která prováděla rekonstrukci včetně projektové dokumentace se podařilo v rekordním čase násep znovu vybudovat

a to i za komplikovaných podmínek. A v pondělí 30.7.2018 v 18:00 byla ujončena výluka a trať byla opět uvedena do provozu.

Hlavní podíl na úspěšném a hlavně rychlém provedení díla má hlavní stavbyvedoucí Radek Nedvěd a také velké nasazení našich

pracovníků.

Za to jim velice děkujeme.

Sesuv železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - HájekSesuv železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - HájekSesuv železničního náspu na trati Chomutov - Karlovy Vary v úseku Dalovice - Hájek