01.10.2018

Postsanační monitoring v Dalovicích

Po dokončení stavby “ Sanace zemního tělesa v KM 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice", největší havarijní, geotechnické i dopravní stavbě naší společnosti tohoto roku probíhá v současnosti monitoring stability díla. Naše středisko měření nasadilo kombinaci inklinometrických čidel s automatickým sběrem a přenosem dat a také vysoce přesné laserové optické dilatomatry opět fungující v automatickém režimu . Dosavadní výsledky potvrzují vysokou profesionalitu odvedené práce.
Postsanační monitoring v DalovicíchPostsanační monitoring v DalovicíchPostsanační monitoring v DalovicíchPostsanační monitoring v DalovicíchPostsanační monitoring v DalovicíchPostsanační monitoring v Dalovicích