26.11.2018

Výsledky výzkumu v a vývoje v praxi

U obce Valteřice na rekonstruované silnici č. 14 docházelo k opakovanému zanášení propustku zplavovanou zeminou z tělesa odvodňovací škarpy. Přesně zde jsme mohli zúročit naše poznání které jsme získali během některých našich výzkumných úkolů. S místním farmářem i zástupci obce jsme si na místě objasnili příčiny jevu a projednali možné preventivní postupy na straně péče o přilehlou zemědělskou půdu. Jevy v samotném řezu jsme eliminovali instalací našich geobuněk vzniklých právě v režimu vlastního výzkumu ve spolupráci s ČVUT za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Investor ocenil zejména rychlost instalace což se projevuje i v přijatelné ceně. V jarních měsících, po vyrašení trávy projíždějící motorista ani nezaznamená, že neprojíždí kolem uměle stabilizovaného úseku.

DD
Výsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxiVýsledky výzkumu v a vývoje v praxi