28.03.2019

Sobotní otevření státního zámku Bečov neohroženo

Dva dny před zahájením návštěvnické sezony 2019 došlo ve zpřístupněné části hrado-zámeckého areálu k havárii podokapových říms. Tato situace by v důsledku znamenala nemalé omezení provozu nebo dokonce odložení otevření. Díky možnosti využití pohotovostního dispečinku společnosti Strix Chomutov (Strix je složkou IZS na jehož základě drží havarijní službu v oblasti poskytování speciálních a geotechnických zásahů) se do několika hodin od nahlášení problému podařilo situaci zmapovat, zdokumentovat a technicky zajistit. Vedoucí stavebních prací Michael Kinša, vyškolený a zkušený pracovník vybavení potřebnou technikou pro prvotní eliminaci havárií slanil z barokní věže na inkriminované místo, zajistil havárii a po té prověřil všechna potencionální riziková místa. Finální řešení – oprav říms proběhne v následujících týdnech, provoz druhé nejnavštěvovanější památky v Karlovarském kraji tak zůstal neohrožen. Správa SHZ Bečov se tak může těšit tuto sobotu od 9 hodin na svého prvního letošního návštěvníka.

S díky za vše, v dokonalé úctě Váš Tomáš Wizovský, Bečov

Sobotní otevření státního zámku Bečov  neohroženoSobotní otevření státního zámku Bečov  neohroženo