Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodHledáte práci

Registrační formulář pro jednotlivce

* - povinný údaj

Osobní údaje
Jméno: *
Příjmení: *
Rok narození:
Kontaktní informace
Ulice:
Obec:
PSČ:
Telefon: *
e-mail: *
Vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Zaměření studia,
vyučení v oboru:
Praxe
Poslední zaměstnavatel/obor činnosti
Předchozí zaměstnání:
Dovednosti, kvalifikace, kurzy, osvědčení
Praxe v oboru výškových prací
Řidičský průkaz: Skupina:
Jiné dovednosti (kurzy,osvědčení,kvalifikace)
Vaše požadavky
Požadovaný pracovně-právní vztah:
Požadovaná pracovní pozice:

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.