Politiky a systémy řízení

Certifikované systémy řízení

  • Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008)
  • Enviromentální řízení (ČSN EN ISO 14001:2016)
  • Systém managementu kvality (ČSN EN ISO 9001:2016)
  • Systém managementu BOZP (ČSN EN ISO 45001:2018)