Politiky a systémy řízení

Certifikované systémy řízení

  • Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001:2008)
  • Enviromentální řízení (ČSN EN ISO 14001:2016)
  • Řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001:2016)

Firemní politiky

  • Politika integrovaného systému řízení jakosti