Bezpečnostní monitoring sítí

Projekt „Výzkum a vývoj inteligentní sítě senzorů pro monitorování bezpečnosti záchytných sítí a bariér pro potřeby geotechniky“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO

ID projektu: FV10706

Popis projektu

Cílem řešení projektu je vývoj nového komplexního monitorovacího systému pro záchytná geotechnická řešení svahových deformací. Společnost STRIX jako realizační firma sanačních opatření na skalních a zeminových svazích instaluje velké množství záchytných sítí a dynamických bariér.

Tato opatření slouží k ochraně infrastruktury, zejména dopravních staveb. Současná praxe téměř neřeší dlouhodobý monitoring účinnosti takovýchto opatření a včasné informování o nastalých mimořádných situacích. Z těchto důvodů výsledky projektu nabídnou ucelený monitorovací systém využitelný na vysokopevnostních záchytných sítích a dynamických bariérách. Řešení projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti v okolí liniových staveb před georiziky.

Partneři projektu
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
Období realizace

09/2016 - 09/2019