Ochranná a bezpečnostní bariéra – systém PROBAR®

Ochranná a bezpečnostní bariéra - sytém PROBAR® byla vyvinuta v rámci vnitopodnikového výzkumu a vývoje, který byl v závěrečné fázi při realizaci praktických nárazových zkoušek podpořen Ústeckým krajem www.kr-ustecky.cz

 • Úřadem průmyslového vlastnictví vydána Patentová listina - patent číslo 308880
 • Vydáno Osvědčení o provedené zkoušce dle mezinárodní normy PAS 68:2013 s odolností Bollard V/3500(N1)/48/90:1.4/0 a Fence V/3500(N1)/48/90:1.9/0
 • Osvědčeno certifikačním orgánem, číslo Certifikátu 090-052836

Popis ochranné a bezpečnostní bariéry

Jedná se o systém určený zejména k zabránění nežádoucího úmyslného ale i náhodného průniku vozidel do vymezených prostorů a prostranství, např. pěší zóny, náměstí, chodníky apod. Systém PROBAR® lze široce použít i jako ochranu před možným teroristickým útokem, prováděným pomocí vozidel, a to včetně ochrany osob, budov a jiných možných cílů.

Konstrukční řešení

Hlavní výhody:

 • Relativně rychlá a jednoduchá instalace do připraveného podloží
 • Možnost nastavení a regulace brzdné síly systému pohlcování energie
 • Zvýšená efektivita tlumení nárazu a pohlcení nárazové energie při zapojení všech tuhostí sloupků a lan do systému tlumení nárazu
 • V případě potřeby možnost demontáže části bariéry při zachování plné funkčnosti zbytku bariéry
 • Systém PROBAR® umožňuje vytvoření různých tvarových řešení (např. vytvoření pravého úhlu) při zachování plné funkčnosti bariéry
 • zachování plné funkčnosti bariéry
 • Plná funkčnost systému již při délce bariéry cca 10 metrů
 • Možnost estetického přizpůsobení danému prostředí

Příklady tvarových řešení:

6kZZAkx2YTQ
Partneři projektu
 • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  (Výzkum a vývoji)
 • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
  (Realizace nárazových zkoušek)

Kontakt pro další informace: