Stavebnictví

V oblasti stavebního průmyslu působíme ve všech jeho základních oborech, zejména pak v oblasti speciálního stavitelství a v geotechnických či důlních sanací.

I v nepřístupných terénech jsme schopni realizovat speciální vrty, trhací práce, měření fyzikálních veličin, návrhy a montáž lešenářských konstrukcí pro zpřístupnění jakož i kompletní inženýring v oblasti bezpečnosti práce prováděných prací.