Mobilní ochranná bariéra

Projekt „Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO.

ID projektu:FV10506

Popis projektu

Hlavním cílem projektu vývoj konstrukce ochranné bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní. Koncepce kompozitních desek a vhodného objemu vody umožňuje vývoj mobilní modulární bariéry využitelné jak v civilním sektoru (stavebnictví, průmysl) tak v bezpečnostní oblasti (minimalizaci účinků výbuchů a dalších nebezpečných situací např. působení osamělého střelce). Aktuálně v ČR neexistuje mobilní systém pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, zasahujících složek nebo majetku v krizových situacích. Požadovaných vlastností bariéry bude dosaženo po rozložení bariéry a jejím naplněním vodou. Vodní náplní bariéra získá hmotnost k dostatečnému pohlcení energie uvolněné například výbuchem, pádem skalních objektů, působení zemito-kamenitých proudů.

Sekundárním průmyslovým cílem projektu je vývoj nového výrobku – funkční kompozitní desky zajišťující balistickou ochranu. Balistické kompozitní desky například umožní zvýšení ochrany klíčových objektů infrastruktury - rozvodny, datová úložiště, řídící centra dopravy, energetiky a bezpečnostních složek. Kompozitní desky bude možno využít i samostatně mimo systém modulární mobilní bariéry.