Služby a technologie

Naše společnost úspěšně působí v mnoha více či méně na sobě závislých primárních oblastech. Pro ilustraci jmenujme například hlavní stavební výrobu, samostatné nasazení specializovaných technologií, obchodní činnost, inženýring v oblasti BOZP výškových prací, projektování, zahraniční kooperace a mnoho dalších oblastí, které se vzájemně doplňují a podporují. Každá oblast samostatně však potřebuje své specifické zajištění a podporu. Vzhledem k tomu, že tyto podpůrné a zajišťující provozy dosáhly vysokého stupně profesionality a efektivity, jsou často zákazníky užívány jako samostatné služby.

  • Měření a sledování
  • DARDA - neexplosivní trhací práce
  • GREEN BREAK TECHNOLOGY
  • Řízené demolice
  • Protihlukové stěny
  • Zemní práce
  • Vrtací práce
  • Autodoprava
  • Ekonomický a účetní servis