GEOKOTVY - zemní a horninové kotevní prvky

Projekt Geokotvy vzniká na základě programového projektu "Výzkum a Vývoj – tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků". Projekt vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

ID projektu:FR-TI4/329

Popis projektu

Horninové (zemní) kotvy patří mezi prvky speciálního zakládání staveb pro přenos tahových sil ze stavební konstrukce do horninového prostředí či prvky stabilizující samotné horninové prostředí. Jejich uplatnění je velmi rozmanité – podporující prvek pažících konstrukcí stavebních jam či portálových částí tunelových staveb, stabilizace zemních svahů a skalních stěn, zajištění konstrukcí proti překlopení či proti vztlaku.

Zemní a horninové kotvy jsou tedy často využívaným stabilizačním prvkem. Při navrhování kotev je potřeba především zohlednit interakci mezi kořenem kotvy a okolním prostředím. K dispozici jsou standardní návrhové přístupy, kterých však existuje celá řada. Není přesně stanoveno, které přístupy jsou nejvhodnější, které vstupní parametry jsou pro posouzení a návrh optimální. Stanovení kořenové únosnosti kotev je tedy velmi variabilní v závislosti na zvolené metodě.

Partneři projektu
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  • SG – GEOPROJEKT, spol. s r. o.
Období realizace

1/12 – 12/2015

Webové stránky projektu