Ochranná a bezpečnostní bariéra – systém PROBAR

Projekt realizovaný v rámci vlastního vnitropodnikového výzkumu a vývoje „Výzkum a vývoj ochranné a bezpečnostní bariéry k zabránění nežádoucího průniku vozidla“ byl ve své závěrečné fázi při realizaci praktických nárazových experimentů podpořen Ústeckým krajem.

Popis projektu

Cílem projektu bylo s využitím poznatků z geotechniky a další příbuzných oborů vyvinout zcela nový bariérový systém, který bude schopen zabránit nežádoucímu úmyslnému či neúmyslnému průniku vozidla, toto vozidlo zastavit a tím ochránit prostor za bariérou. Zároveň se bude jednat o jednoduchou konstrukci, jejíž součástí bude takový systém pohlcování nárazové energie, který umožní v případě potřeby bariéru v některé části dočasně přerušit (např. pro průjezd vozidel) aniž by došlo ke snížení odolnosti zbylých části bariéry. Řešení systému bariéry rovněž umožní realizovat tvarová řešení linie bariéry pod různými úhly.

Základní parametry

Liniová bariéra tvořená 3 základními prvky – ocelové sloupky, dvě horizontálně uspořádaná ocelová lana procházející skrz sloupky a nově vyvinutý systému pohlcování energie integrovaný uvnitř sloupků. Systém je kotven do podloží.Testováno dle PAS 68:2013

Výška sloupku 918 mm, výška spodního lana 550 mm – horního lana 800 mm

Osová vzdálenost sloupků maximálně 3,5 metru

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
    (Výzkum a vývoji)
  • ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
    (Realizace nárazových zkoušek)
Období realizace

12/2018 – 10/2020