Inteligentní kompozitní kotevní prvek

Projekt „Inteligentní kompozitní kotevní prvek“ vzniká za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TRIO

ID projektu: FV10505

Popis projektu

Cílem projektu je výzkum možností kombinace kompozitních materiálů a elektronických systémů, tak aby vznikl zcela nový typ kotevního prvku využívaného ke kotvení záchytných sítí při sanacích skalních stěn, v oblasti důlního inženýrství a při řešení dalších geotechnických problémů.

Inteligentní kompozitní kotevní prvek bude oproti stávajícím kotevním prvkům umožňovat nedestrukční měření jeho délky i po jeho instalaci. Tato vlastnost je důležitá kvůli dlouhodobému sledování efektivity provedených opatření, ale také k ověření správnosti realizace opatření. Nicméně nepůjde o prostou implementaci měřícího systému do stávajících kompozitních kotevních prvků. Na základě modelování a zkoušek in situ budou optimalizovány i mechanické vlastnosti kotevního prvku. Zejména se řešitelský tým zaměří na zlepšení vrcholového úchytu kotevního prvku.

V současné době jsou pro zmiňovaná opatření využívány především ocelové kotevní prvky, které jsou pomalu nahrazovány kompozitními, bez jakýchkoliv přidaných funkcí. Po instalaci kotevního prvku, které se instalují v daném rastru, do dané hloubky (např. v rastru 1x1m do hloubky 3 m), není možné ověřit, jak dlouhý kotevní prvek skutečně byl nainstalován. Vzhledem k faktické nemožnosti ověření skutečné délky instalovaného kotevního prvku je velkým pokušením některých realizátorů kotevní prvky zkracovat. Investor nemá žádnou spolehlivou možnost tuto skutečnost si nezávisle ověřit. Ani během životnosti geotechnického opatření není možné ověřit, například pro nějaké mimořádné události (např. výskyt nové pukliny v horninovém masivu, iniciace částečného řícení apod.), zda nedošlo k porušení instalovaného kotevního prvku.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
  • PREFA KOMPOZITY, a. s.
Období realizace

9/2016 – 9/2019