Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely

Projekt „Využití obrazové analýzy pro geotechnické účely“ vzniká za podpory Technologické agentury ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu ZÉTA

ID projektu: TJ01000263

Cíle projektu

Projekt usiluje o vývoj systému monitorování sanačních opatření a nestabilních skalních masivů pomocí obrazové analýzy, který bude schopen se učit a vytvářet predikce na základě dříve naměřených dat. Předmětem zájmu je především průběžné vyhodnocování zaplnění záchytných plotů, sledování pohybu skalních útvarů a detekce poškození konstrukcí v okolí prováděných sanačních prací.

Navržená řešení

Během dvou let trvání projektu bude vyvinut software využívající obrazovou analýzu (lokální obrazové deskriptory) pro monitoring a vyhodnocování míry zaplnění záchytných plotů a pohybů skalních útvarů, včetně systému včasného upozornění a predikce na základě předchozích dat. Dalším cílem je vývoj dálkového monitorovacího systému, jenž umožní kontinuální sledování pohybu skalních útvarů a masivů, které mohou ohrozit lidská sídla či liniové stavby (železniční koridory a silnice). V neposlední řadě bude také sestavena snímací jednotka a její ochranná schránka, která bude nejen nárazuvzdorná, voděodolná a prachuvzdorná, ale také bude spolehlivě ukotvitelná na místo nasazení a vybavená jednoduchými akcelerometry a zařízením na sledováním polohy pro případ vandalismu nebo odcizení.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Období realizace

1/2018 – 12/2019