GEMON - Dálkový monitoring fyzikálních veličin

Projekt GEMON vzniká na základě programového projektu "Výzkum a vývoj progresivních metod dálkového monitoringu fyzikálně-mechanických veličin včetně bezdrátového přenosu a zpracování dat" za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

ID projektu:FR-TI2/237

Popis projektu

Pro jednotlivé fyzikální veličiny existují v praxi různé měřící systémy. Potřeby geologického monitoringu jsou specifické a v současné době neexistuje systém umožňující komplexní sledování potřebných fyzikálních veličin dovolující uživatelsky nenáročné on-line sledování a vyhodnocování.

Systém GEMON, vyvíjený v rámci výzkumného úkolu Ministerstva průmyslu a obchodu firmou STRIX Chomutov a jejími partnery, reaguje na potřeby subjektů řešící zemní sesuvy, skalní řícení, nebo důlní závaly. Přináší integrované řešení pro měření různých fyzikálních veličin s možností jejich on-line sledování a základního vyhodnocování s cílem zajištění kvalitního geologického monitoringu.

Cíle projektu

Cílem projektu je systém monitoringu fyzikálně mechanických veličin GEMON a robotické vozítko pro měření těchto veličin v nebezpečném prostředí.

Partneři projektu
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
    Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • SG-Geoinženýring s. r. o.
Období realizace

1/2010 – 9/2013

Webové stránky projektu