ZEKAPR - Zemito-kamenité proudy

Projekt Zemito-kamenité proudy vznikl na základě výzkumného projektu "Systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy" za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

ID projektu:FR-TI3/513

Popis projektu

Zemito-kamenité proudy představují specifický, málo prozkoumaný jev na pomezí skalního řícení zemních sesuvů a bahnotoků. Zemito-kamenité proudy jsou geodynamickým jevem zemních svahových deformací, který má charakter proudového sesuvu, avšak má vyšší dynamický projev, lze jej monitorovat jen velmi těžko, nebo dokonce vůbec ne a nelze predikovat jeho vznik.

V rámci výzkumného projektu „Systematizace a finanční optimalizace sanačních prevenčních opatření pro liniové stavby před bahnotoky – bahnokamenité proudy“ popíšeme základní principy vzniku a chování zemito-kamenitých proudů. Navrhneme možné způsoby efektivní ochrany liniových staveb před tímto jevem. K systematizaci takových opatření bude sloužit specializovaný software, jenž pro laiky i odborníky bude poskytovat informace a analyzovat stávající situace z pohledu ochrany před zemito-kamenitými proudy.

Partneři projektu
  • ČVUT v Praze, Fakulta stavební
  • ARCADIS – Geotechnika a. s.
  • SG – GEOPROJEKT, spol. s r. o.
Období realizace

1/2011 – 12/2014

Webové stránky projektu