Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Bývalí nezaměstaní dělají i ve stometrových výškách

  Výškové práce skutečně nejsou nijak romantické, je to především tvrdá a také nebezpečná dřina, při které se musí důsledně dodržovat bezpečnostní pravidla.
  CV Týden (06.09.2000)
  Další fotky

  Při shazování kamenů bude silnice uzavřená

  Geologové, kteří shazují z Mariánské skály v Ústí nad Labem uvolněné kameny, budou moci na několik minut zastavovat auta projíždějící pod skalním masívem.
  MF Dnes (20.07.2000)

  Balvany ze skály stále ohrožují řidiče vozidel

  Kameny padající ze skály poškodily vůz.
  MF Dnes (18.07.2000)

  Po pádu kamení ČD pozastavily práce

  Stavební správa nám oznámila, že pozastavuje práce na sanaci skály.
  Deníky Bohemia (18.07.2000)

  Pád kamene na koleje zastavil dopravu

  Pád kamenného bloku do elekrického vedení a na koleje při sanaci Mariánské skály nad železniční tratí Ústí nad Labem - Děčín způsobil včera před polednem přerušení železniční dopravy na této trati.
  MF Dnes (21.06.2000)

  Síť u Mariánské skály je vyšší

  O víc než metr zvýšili horolezci a geologové plot, který má zabraňovat, aby na silnici pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem nepadaly uvolněné kameny.
  MF Dnes (19.06.2000)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.