Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1620; IČO: 272 74 535, DIČ: CZ - 272 74 535, číslo účtu: 43-4942070297/0100, ISO 9001:2001, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008

nalézáte se: ÚvodPsali o nás

Psali o nás

Tento digitální archiv obsahuje médii publikované informace související s činností akciové společnosti STRIX Chomutov od jejího založení po současnost.

  Skála v centru Ústí zahrozila

  Kdyby spadl uvolněný čtyřicetitunový blok na koleje či silnici, rovnalo by se to podle odborníků výbuchu bomby.
  MF Dnes (30.11.2009)
  Další fotky

  Horolezci se bojí o údolí Labe

  Správa železnic nechává zabezpečit pískovcový skalní blok u Kazatelny, horolezcům se postup stavařů nelíbil.
  MF Dnes (20.11.2009)

  Svatý duch dostává pouta

  Českokrumlovská skála bude pro lidi žijící pod ní zase o něco bezpečnější.
  Deník Českokrumlovska (07.10.2009)

  Po dvou týdnech začali díru opravovat

  Specializovaná firma opravuje klenbu stoky Střbrnického potoka.
  Deník Ústecka (20.08.2009)

  Odstranění havarijního stavu skalních stěn u Strečna

  Na středním Slovensku poblíž Strečna proběhla nebývale rozsáhlá sanační akce.
  iS Inženýrské stavby (01.02.2009)
  Další fotky

  Střelmistr začal psát poslední kapitoly dějin jednoho komína

  Odstřel komína zhruba třicet let staré, vysloužilé mazutové kotelny.
  Deník Kutnohorský (09.01.2009)

Projekt „CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004694 Výzkum a vývoj progresivních systémů včasného varování dosažených kritických stavů
ohrožujících bezpečnost a stabilitu objektů, včetně řešení sanačních opatření na eliminaci vzniklého nebezpečí“ je spolufinancován Evropskou unií.