Silnice Strnady-Štěchovice

Základní informace

Záměr

Komplexní sanace skal na silnici II/102 v úseku Strnady-Štěchovice - stavební objekty SO.103 a SO.104

Lokalita

Strnady/Štěchovice

Období realizace

9/2017-12/2018

Objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor

Středočeský kraj

Realizace

Sanace skal

  • Čištění skalních ploch a odstranění vegetace
  • Odtěžení nestabilních bloků a částí skalních stěn
  • Ochranné ploty a ochranné clony
  • zajištění speciálními sítěmi
  • Dynamické bariéry DB 500 kJ
  • Vybudování ochranného zemního valu

Použité technologie a služby

  • Dynamická bariéra DB 500 kJ