MADETA Český Krumlov

Základní informace

Záměr

Zajištění starého důlního díla v areálu MADETA v lokalitě Český Krumlov

Lokalita

Český Krumlov

Období realizace

09/2012-12/2017

Objednatel

SG - Geotechnika a.s.

Investor

MADETA a. s.

Realizace

Zajištění starého důlního díla

  • Zajištění štol železnou výztuží hajcmany“ a stříkaným betonem (torkretový plášť).
  • Instalace bezpečnostních sítí proti opadu kamení.
  • Zprovoznění sklepů

Použité technologie a služby

  • Stříkaný beton TORKRET