Parkoviště Boulit s.r.o

Základní informace

Záměr

Zpevněné plochy vč. parkovacích míst Jirkov

Lokalita

Jirkov

Období realizace

9/2017-9/2018

Objednatel

BOULIT s.r.o.

Investor

BOULIT s.r.o.

Realizace

Výstavba parkovacích ploch

  • Vybudování dešťové kanalizace
  • Výstavba obslužné komunikace a parkovací plochy

Další realizace v sekci Pozemní stavby