Vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Základní informace

Záměr

Vyztužení a zodolnění svahu za sdruženým objektem - el. Dlouhé Stráně

Lokalita

Dlouhé Stráně

Období realizace

5/2018-9/2018

Objednatel

V-STAV A, spol. s r.o.

Investor

ČEZ, a.s.

Realizace

Zodolnění svahu

  • Vyztužení a zodolnění svahu za sdruženým objektem
  • Provedení bezpečného stabilního zajištění porušené výlomové stěny stabilizace svahu
  • Stavba Terramesch košů a Renomatrací
  • Vyčištění základové spáry a založení trámce

Použité technologie a služby

  • Koše TERRAMESCH
  • RENOMATRACE

Další realizace v sekci Vodohospodářské stavby