Železniční trať Hájek-Dalovice

Základní informace

Záměr

Sanace zemního tělesa v km 181,7 - 181,8 úseku Hájek - Dalovice

Lokalita

Hájek/Dalovice

Období realizace

4/2018-11/2018

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Realizace

Sanace zemního tělesa

  • Geotechnický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, projektová dokumentace a zhotovení stavby
  • odtěžení sesutých hmot a zemin
  • demontáž trakčních sloupů včetně patek a trakčního vedení
  • výstavba nového vyztuženého tělesa náspu
  • obnovení žel. svršku a TV
  • vybudování přitěžovací lavice - gabionová zeď

Použité technologie a služby

  • Gabionová zeď

Další realizace v sekci Dopravní stavby

Železniční tunel na trati Říkonín-Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova - tunely