Nové spojení Praha

Základní informace

Záměr

Sanace žel. spodku poškozeného sesuvem v km 408,000 - 408,100 Nového spojení

Lokalita

Praha

Období realizace

5/2016-11/2016

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Realizace

Sanace železničního spodku

  • Práce na žel. spodku poškozeného sesuvem v km 408,000 - 408,100 Nového spojení
  • Hloubkové vrty pro lanové kotvy
  • Osazení a napnutí lanových kotev
  • Zhotovení a osazení železobetonových kotevních prvků
  • Osazení a měření dynamometrů

Použité technologie a služby

  • Dynamometry

Další realizace v sekci Dopravní stavby

Železniční tunel na trati Říkonín-Vlkov u Tišnova

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova - tunely