Železniční tunel na trati Říkonín-Vlkov u Tišnova

Základní informace

Záměr

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova - tunely

Lokalita

Říkonín/Vlkov u Tišnova

Období realizace

9/2017-12/2018

Objednatel

Chládek & Tintěra a.s. - Litoměřice

Investor

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Realizace

Sanace tunelů

  • přespárování
  • injektáž
  • přestěrkování
  • sanace odvodňovacích stok

Další realizace v sekci Dopravní stavby